כיצד לערוך?

(מחפש עריכה לשונית? לחץ כאן)

רוצה לערוך בעצמך? מעוניין לקבל שירותי עריכה לטקסט שלך? 

מגוון שירותים  וכלים באתר יוכלו לסייע לך בשלבים לקראת הדפסת ספרך והוצאתו לאור. ידע כללי בהפעלת תוכנות יאפשר לך להיות שותף בהכנת הקבצים ובקיצור תהליכי ההפקה.

אם סיימת את שלב העימוד, עליך לשמור את הקובץ בפורמט PDF - להמשך לחץ כאן

 

מהו עימוד ? שלב בו נסדרים טקסטים ותמונות, נקבעים אלמנטים כגון גדלי אות, מספרי עמודים ותוכן עניינים במידת הצורך. בסיום שלב העימוד מיוצר קובץ PDF. קובץ זה הינו קובץ ההדפסה המקובל לעבודה מיטבית.

- המשך אל שירות עימוד ועריכה


אם קיימים ברשותך שני קבצים עיקריים, קובץ עטיפה וקובץ עמודי פנים תוכל להמשיך בבחירת סוג הספר וקבלת אומדני עלויות הפקה של ספרך גם במספר מועט של עותקים. לבחירתך, ניתן להציגו למכירה בחנות האתר.

- המשך אל הדפסת ספרים

- המשך אל מכירת ספרך בחנות האתר

 


ראשיראשי


visa mastercard paypal