אמת ודימיון מפרי עטו של ניצול רדיפות הנאצים | דוד חכים

כתבות פוליטיות ומספר כתבות על אירועים שונים, סיפור יפה אחד על נוער התפוצות המבקר בארץ,  מספר שירים של נוסטלגיה,  ולמה נחרב בית המקדש

פרטים נוספים


$30

היום כאשר יש לנו מדינה בעלת חברה מתקדמת בכל תחומי החיים פרט לדאבוני, ליחס החברתי בין אדם לאדם, עדה אחת כלפי אחרת, חילונים, דתיים, חרדים וערבים ובן גברים או נשים.
מצב זה גורם לכך, שפה ושם יש גילויים יפים לא מעט אך הם נבלעים בתוך הרשע והחמדנות שפשה בחברה הישראלית ככלל.
היום לצערי אין אמון כמעט בכלום, המנהיגות מספרת מה שהעם היה רוצה לשמוע, אבל בפועל עושה  דברים אחרים, בעלי הסמכות שניתנה לנבחרים על סמך הבטחותיהם נוהגים במדינה כבתוך שלהם. קבוצות עילית במקומות עבודה ממשלתיים מצפצפים על אוצר המדינה, לא מעניין אותם יש כסף או אין, רמת חייהם לא רק שלא תיפגע, אלא אף תצעד קדימה.
אם יש צורך בצמצומים אז תמיד מהשכבות הבינוניות והחלשות יותר כי אין מי שיגן עליהן. מצב כזה לא יתכן שימשך תקופה ממושכת, חייב לבוא שינוי אם  חפצי חיים אנחנו ולא משנה איזו ממשלה תוביל.
אגב שלחתי הצעה לשינוי שיטת השלטון כיוון שהשיטה הקיימת אינה השיטה שרוב העם מבקש כי גם מפלגה עם 20 מנדטים עלולה לשלוט ע"י קניית מפלגות קטנות עם אג'נדה בכלל שונה. זה לא רצון רוב העם. ההצעה ששלחתי למועצה לאיכות השלטון אומרת כך:
ראש הממשלה יהיה כמובן מהמפלגה הגדולה ביותר אבל... יתר הפרטים בספר.
כמו כן יש בהמשך כמה כתבות פוליטיות ומספר כתבות על אירועים שונים, סיפור יפה אחד על נוער התפוצות המבקר בארץ,  מספר שירים של נוסטלגיה,  ולמה נחרב בית המקדש?
ולבסוף תראו איזה סיפור דמיוני. מפתיע...

טרם התפרסמו תגובות לפריט זה.


ניתן להוסיף תגובות לאחר הרשמה/התחברות

(פירוט סל)

visa mastercard paypal